Støj fra varmepumper, ventilation, fyringsanlæg m.v.

Støj fra varmepumper, ventilation, fyringsanlæg m.v.

Der er al mulig god grund til at være opmærksom på støj fra varmepumpe, ventilation og lignende. Der er nemlig regler for, hvor meget eksempelvis din varmepumpe må støje ved skel.

Det er dog ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret. Energistyrelsen har udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe.

Når varmepumper er installeret, kan certificerede støjspecialister fra DMR foretage støjmålinger på stedet og dokumentere om kravene er overholdt.

Via vores 16 danske kontorer er vi lokale, og vi kan altid kontaktes for eksempelvis støjmålinger fra nabopumper.

Læs om regler og hvordan vi eventuel kan rådgive dig om støj fra eksempelvis varmepumper på denne side.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre

Nederst på siden er der kontaktoplysninger til vores støjspecialister.

Kontakt os gerne for tilbud, støjmåling og rådgivning.