Støj fra varmepumper, ventilation, fyringsanlæg m.v.

Støj fra varmepumper, ventilation, fyringsanlæg m.v.

Der er al mulig god grund til at være opmærksom på støj fra varmepumpe, ventilation og lignende. Der er nemlig regler for, hvor meget eksempelvis din varmepumpe må støje ved skel.

Det er ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret, men Energistyrelsen har udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe.

Når varmepumper er installeret, kan certificerede støjspecialister fra DMR foretage støjmålinger på stedet og dokumentere om kravene er overholdt.

Via vores 18 danske kontorer er vi tilstede i dit lokalområde, og kan altid kontaktes, hvis du f.eks. ønsker målinger af støj fra egne eller naboers pumper.

Kontakt gerne os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Sjælland


Jeppe Sørensen
Civilingeniør
Støj og bygningsakustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Jylland


Arve Gotfredsen
Ingeniør, Fagchef
Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 68
E-mail