Høreundersøgelse

Høreundersøgelse

Hos DMR tilbyder vi at udføre høreundersøgelse og vejledning om hvilke konsekvenser støj har for hørelsen. Undersøgelsen udføres enten af udannet audiolog eller erfaren sundhedsmedarbejder i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer, naturligvis under kyndig superversion fra en læge med ekspertise på området.

Hvorfor

Tidlig identifikation af nedsat hørelse kan afhjælpe konsekvenserne. Ubehandlet nedsat hørelse hos medarbejdere, kan give store problemer med kommunikationen både arbejdsmæssigt og privat. Dette kan medføre misforståelser, stress, udtrætning, nedsat trivsel og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet.

Vejledning om støjens konsekvenser, skal motivere medarbejderen til brug af korrekte værnemidler. Som Arbejdsgiver er du juridisk bedre sikret når brug af værnemidler er kontinuerlig og hvis eventuelle eksisterende høretab hos medarbejderen er afdækket.

Arbejdstilsynet stiller følgende krav om høretest og vejledning:

  • Når støjbelastningen er lig med eller overstiger 80 dB(A), eller spidsværdien er lig med eller overstiger 135 dB(C), skal arbejdsgiveren:
    • Instruere om de risici, som følger af støj.
    • Tilbyde medarbejderen en vejledende høretest.
  • Ved støjbelastning over 85 dB(A) eller ved spidsværdier over 137 dB(C) skal medarbejderne:
    •  have adgang til en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.

Alle målinger er fortrolige i forhold til medarbejderens arbejdsgiver samt GDPR-reglerne.

For uforpligtende tilbud på høreundersøgelse og arbejdsmiljøstøj kontakt Pia Laulund.


Pia Laulund
Audiolog
Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 02
E-mail