Hvis du rammes af en vandskade f.eks. som følge af en frostsprængning af rør eller vandindtrængning fra kloakker pga. kraftig regn/skybrud, kan det give anledning til hurtig og voldsom skimmelvækst. Det er derfor vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden.

I en lang række tilfælde vil der være forsikringsdækning på vandskaderne via en indbo- og husforsikring, men det vil dog ikke altid være tilfældet, f.eks. ved skybrud.

Det er derfor vigtigt at få den rigtige faglige rådgivning – også omkring de forsikringsmæssige aspekter.

Download nyhedsbrev om frostskader her til højre.