Fugt er en af de største skadevoldere på bygninger i Danmark. Fugt kan have konsekvens for energiforbruget, murværks holdbarhed og medføre biologiske skader som skimmel, svamp og råd.

Fugt i bygninger skyldes typisk en af følgende årsager:

  • Vandskader og utætheder – f.eks. pga. rørbrud eller mangelfuld vedligehold
  • Konstruktionsbetingende opfugtninger – f.eks. opstigende grundfugt eller kraftige kuldebroer i ældre bygninger
  • Brugsrelateret opfugtning – f.eks. mangelfuld opvarmning og udluftning i boliger
  • Byggefugt – f.eks. pga. mangelfuld inddækning eller udtørring i byggefasen.

Som fugtsagkyndige med 20 års erfaring foretager DMR nær en hver form for fugtundersøgelse i bygninger, f.eks.:

  • Fugtmåling med ikke-destruktive kapacitive eller resistive fugtmålere.
  • Måling af relativ og absolut luftfugtighed og temperatur.
  • Udhugningsprøver og vej-tørre-analyser i ovn.
  • Termografiske undersøgelser med infrarødt udstyr.

Fugtmåling i bygninger er komplekst, og kræver indgående kendskab til fugtteori, måleudstyr, bygningsforståelse og bygningsbiologi. Fugtindholdet i mange bygningsdele er varierende hen over året, hvorfor der kun vanskeligt kan sættes faste kriterier for fugtindholdet i de enkelte bygningsdele – konkret fortolkningen af de målte fugtforhold er således afgørende.

Korrekt årsagsafklaring i forbindelse med fugtskader er afgørende for at fastlægge det økonomisk ansvar for skadesudbedringen (f.eks. i forsikringssager eller lejeboliger). Det er dog også væsentligt at fastlægge årsagen til opfugtning i forhold til udbedringensmetoden – kendes skadesårsagen ikke, kan der ikke igangsættes relevant udbedring. Det er desværre ikke ualmindeligt, at der – nytteløst – foretages fugtsikring af tørt, men køligt og kondensplaget murværk, ligesom vi ofte ser – tilsvarende nytteløs – efterisolering på varmt, men fugtigt murværk.