Radonsikring ved renovering/ombygning

I forbindelse med renovering af eksisterende byggeri bør der udføres radonsikrende tiltag til sikring af indeklimaet. Når tiltagene udføres rettidigt, kan de udføres for et meget beskedent beløb og have en rigtig god effekt.

Udfordringen er, at radonniveauet skal måles i det færdige byggeri, og når bygningen er i drift, hvilket er et udfordrende tidspunkt at konstatere, at de udførte tiltag ikke har været tilstrækkelige.

Det er derfor afgørende, at den projekterende og udførende gør sig nogle overvejelser inden arbejdets opstart, om hvordan radonsikringen skal udføres. Der findes en række effektive radonsikrende tiltag, som hver især har sine fordele og ulemper. Det er derfor afgørende, at man vælger det rette tiltag, så der ikke opstår afledte udfordringer, såsom fugt- og skimmelsvampe.

Dansk Miljørådgivning tilbyder rådgivning omkring radonsikrende tiltag ved renovering- og ombygninger. Vi deltager gerne både i projekteringsfasen, eller midt i projektet, inden genopbygningen foretages. Jo tidligere vi involveres, jo lettere er det at vælge tiltag som er økonomisk mest fordelagtigt for projektet.

Efter udført renovering- eller ombygning, bistår vi ligeledes gerne med en afsluttende radonmåling til dokumentation af, at de udførte tiltag har reduceret radonniveauet tilstrækkeligt.

Inspiration kan ligeledes findes i SBi-anvisning247.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om projektet.

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail