Radonsikring ved nybyggeri

Rådgivning og analyse vedr. radonsikring ved nybyggeri

Når der opføres nyt byggeri, er det omfattet af gældende bygningsreglement, BR18, hvor §332 beskriver et krav om et maksimalt tilladeligt radonniveau i det færdige byggeri på 100 Bq/m3.

Udfordringen er, at radonniveauet skal måles i det færdige byggeri, og når bygningen er i drift, hvilket er et udfordrende tidspunkt at konstatere, at de udførte tiltag ikke har været tilstrækkelige.

SBi-anvisning 233 – Radonsikring af nye bygninger, beskriver en række mulige tiltag for radonsikring. Anvisningen anbefaler at radonsikringen udføres som en kombination af flere tiltag. De beskrevne tiltag er:

  • Tætning mod jord
  • Ventilation af bygningens indeluft
  • Sænke lufttrykket på undersiden af terrændækket.

Anvisningerne beskriver imidlertid ikke noget om at tiltagene bør tilpasses radonpotentialet i byggefeltet, hvilket vil sige, at der anbefales de samme radonsikrende tiltag uanset om radonpotentialet i byggefeltet er 2.000 Bq/m3, eller 150.000 Bq/m3. Vi oplever derfor, at der i de fleste projekter netop er beskrevet en kombination af de 3 beskrevne tiltag, uden at nogen har forholdt sig til radonpotentialet i byggefeltet. Det er derfor vores vurdering, at der i mange byggeprojekter udføres mere omfangsrig radonsikring end nødvendigt.

For at tilpasse de radonsikrende tiltag til det nødvendige, kan DMR udføre radonmåling i byggefeltet, og dermed være behjælpelig med at vurdere radonrisikoen i byggefeltet inden opstart. Ud fra de målte værdier i jorden, udarbejdes projektspecifikke løsninger til radonsikringen. En insitu radonmåling i byggefeltet udføres optimalt ved måling i poreluften i den færdige sandpude, lige inden terrænbattsene udlægges. Alternativt måles radon i byggefeltet på et tidligere tidspunkt, hvor insitu målingerne ofte kombineres med radonmåling i udtagne jordprøver.

Radonsikring af byggeri beløber sig ofte til 75 – 350 kr./m2, og kan vi med vores specifikke målinger i byggefeltet reducere de nødvendige tiltag, så kan der være et anseeligt beløb at spare. Vores målinger og rådgivning beløber sig ofte til 15.000 – 20.000 kr. ex. moms for et byggefelt (fodaftryk) på omkring 1000 m2.   

Dansk Miljørådgivning tilbyder foruden rådgivning omkring radonsikrende tiltag ved nybyggeri, også opfølgende tilsyn af de radonsikrende tiltag i etableringsfasen og radonmåling i det færdige byggeri.

Kontakt os for projektspecifik rådgivning, eller for en uforpligtende samtale omkring radon.

Inspiration kan findes i SBi-anvisning233.

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail