Rådgivning og analyse vedr. radonsikring ved nybyggeri

Når der opføres nyt byggeri, er det omfattet af gældende bygningsreglement, BR18, hvor §332 beskriver et krav om et maksimalt radonniveau i det færdige byggeri på 100 Bq/m3.

Udfordringen er, at radonniveauet skal måles i det færdige byggeri, og når bygningen er i drift, hvilket er et udfordrende tidspunkt at konstatere, at de udførte tiltag ikke har været tilstrækkelige.

Det er derfor afgørende, at den projekterende gør sig nogle overvejelser i projekteringsfasen om hvordan radonsikringen skal udføres. Der findes en række effektive radonsikrende tiltag, som kan udføres for et meget beskedent beløb – såfremt det udføres rettidigt.

Intet projekteret tiltag er bedre end det udførte arbejde – den udførende entreprenør skal derfor være opmærksom på, og have forståelse for, nødvendigheden af radonforebyggende tiltag, og særligt vigtigheden af samlingsdetaljerne.

Dansk Miljørådgivning tilbyder rådgivning omkring radonsikrende tiltag ved nybyggeri, samt opfølgende tilsyn i etableringsfasen.

Afslutningsvist foretages radonmåling for dokumentation på at kravet i bygningsreglementet er opfyldt, hvilket er en forudsætning for at byggeriet er lovligt.

Kontakt os for projektspecifik rådgivning, eller for udarbejdelse af standardløsninger til jeres kommende byggerier.

Inspiration kan findes i SBi-anvisning233.

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail