Radonmåling

Fra 650,- inkl. moms

For at opnå den mest korrekte radonmåling, skal der opsættes radon-målebokse (dosimetre) i bygningens opholdsrum, som skal måle i minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson. Det er vores anbefaling at du bestiller minimum tre målebokse.

Produktet omfatter:

  • Måleboks og analyse.
  • Fragt, samt frankeret og adresseret svarkuvert.
  • Beskrivelse af hvor og hvordan du simpelt skal placere målerne.
  • Målerapport men kort beskrivelse af anbefalinger til nedbringelse af radonniveauet.

Sundhedsstyrelsen, gældende Bygningsreglement og SBi-anvisninger angiver, at de mest pålidelige radonresultater opnås ved måling i mindst 60 dage i fyringssæsonen. Det vil sige mellem 1. oktober og 1. maj. Målinger udenfor fyringssæsonen er behæftet med en større usikkerhed, men er stadigt en mulighed som en indikativ måling.

Radon trænger ind i bygningen via bygningskonstruktioner mod jord, såsom revner og sprækker i gulv og fundamenter, samt omkring gennembrydninger for installationer. Idet disse utætheder er ujævnt fordelt igennem en bygning, ser vi oftest at måleresultaterne varierer en del. Det er derfor vores anbefaling at en radonmåling udføres med minimum tre målebokse, og optimalt set, at der udføres måling i alle bygningens opholdsrum, i bygningens nederste etage.

Har bygningen en kælder uden ophold, vil det være en god ide at lave 1-2 målinger her. Begrundelsen for denne måling er netop at radon tænger ind via konstruktioner mod jorden, og derfor er målingen i en kælder gavnlig for vurdering af om bygningen har en radonudfordring eller ikke. Det er endvidere vores anbefaling at der udføres en “kontrolmåling” i bygningens teknikrum(skab) / bryggers, samt 1-2 målinger i opholdsrum på 1.sal hvor sådan en forefindes.

Efter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende poser, og returneres i den medfølgende frankerede svarkuvert. Efter få uger vil du modtage en mail med en kort målerapport, med de målte radon-værdier. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de udførte målinger.

 

Ryd

Du kunne også være interesseret i...

Find ekspertise

© 2018 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41