DMR vil i ethvert kundeforhold tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.

Vi er i høj grad opmærksom på at kvalitet og troværdighed er altafgørende for en privatejet konsulentvirksomhed. For at sikre en ensartet og høj kvalitet udføres kvalitetssikringen af alle DMR’s rapporter som udgangspunkt af vores kvalitetschef eller en udpeget stedfortræder eller fagspecialist; uanset hvilken kunde og fra hvilket kontor opgaven løses.

DMR har udarbejdet en kvalitetshåndbog, der bl.a. baseres på følgende kvalitetskriterier:

  • omfang og kvalitetsmål for en ydelse eller et produkt skal være specificerede, entydige, let forståelige og opnåelige,
  • ansvarsfordeling og beføjelser skal fastlægges for alle funktioner, der kan påvirke kvaliteten,
  • ledelsen skal regelmæssigt vurdere og justere kvalitetshåndbogen for løbende at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne,
  • ledelsen skal sikre, at kvalitetspolitikken gennemføres og vedligeholdes ved en målrettet motivation og efteruddannelse af alle medarbejdere.

Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i henhold til ISO 9001:2015.

Dansk Miljørådgivnings (DMR) kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til DS EN ISO 9001:2015. En årlig opfølgning på kundetilfredsheden er en integreret del af kvalitetssystemet og DMR har en erklæret målsætning om, at mindst 90% af vores kunder skal være tilfredse/meget tilfredse med vores rådgivningsydelser.