DMR har indgået et 5 årigt samarbejde med Børnefonden.

DMR har valgt at samarbejde med Børnefonden fordi vi gerne vil støtte projekter, der langsigtet er med til at sikre, at mennesker selv kan forbedre deres liv – altså hjælp til selvhjælp.

Vi vil i perioden sammen med Børnefonden satse på projekter, der omhandler uddannelse og rent drikkevand, da vi synes det er ting, der værdimæssigt passer naturligt sammen med DMR som en vidensvirksomhed indenfor miljø.

I 2015-16 går vores støtte til at etablere en vandindvindingsbrønd til landsbyen Balena i Mali.

DMR betaler desuden for skolegang mv. til et sponsorbarn.

Læs mere om Børnefondens arbejde på www.bornefonden.dk