Vi arbejder aktivt med vores arbejdsmiljø, bl.a. for at opnå en bedre fastholdelse og nemmere rekruttering af medarbejdere samt større trivsel og færre arbejdsrelaterede sygedage blandt medarbejderne.

DMR arbejder blandt andet struktureret med at måle og forbedre medarbejdertrivselen og analyserer løbende antallet af sygedage blandt medarbejderne som en indikator på om der kan være arbejdsrelateret sygdom og hvis der er risiko for dette hurtigst muligt at få foretaget en indsats. DMR har til formålet udarbejdet en række politikker, herunder f.eks. en stresspolitik.

DMR har som målsætning, at der skal være 0 årlige arbejdsulykker.

Desuden analyserer DMR løbende hvor længe medarbejderne i gennemsnit er i DMR (medarbejderomsætningen) og forsøger hele tiden at være en attraktiv arbejdsplads.