Vi arbejder aktivt med vores arbejdsmiljø, bl.a. for at opnå en bedre fastholdelse og nemmere rekruttering af medarbejdere samt større trivsel og færre arbejdsrelaterede sygedage blandt medarbejderne. DMR er endvidere blandt Dansk Røde Kors erhvervspartnere.