Nye miljøkrav til affaldsbehandlingsanlæg

Der sker ting og sager indenfor miljøregulering af affaldsbehandlingsanlæg i øjeblikket.

De store affaldsbehandlingsanlæg

Der er den 18. august 2018 vedtaget BAT-konklusioner, der for affaldsbehandlingsanlæg på bilag 1 betyder, at deres miljøgodkendelse nu skal revurderes og vilkår fra BAT-konklusionerne skal være overholdt inden fire år efter vedtagelse af BAT-konklusionerne.

Affaldsbehandlingsanlæggene må indstille sig på et større arbejde, der i mange tilfælde indebærer, at de omfattede virksomheder både skal udarbejde nye miljøtekniske beskrivelser, basistilstandsrapporter samt vurdere om BAT-konklusionerne kan overholdes. Dertil kommer, at virksomhederne fremadrettet skal have indført et miljøstyringssystem.

De mellemstore affaldsbehandlingsanlæg

En ny bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore affaldsbehandlingsanlæg har været i høring og Miljøstyrelsen lægger nu sidste hånd på arbejdet.

Bekendtgørelsen kommer til at omfatte ca. 1.300 affaldsbehandlingsanlæg, som hidtil har været reguleret under listepunkterne K201, K203, K206, K211, K212 og K214. Virksomhederne skal fremover ikke indhente miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse og ændring af deres aktiviteter, men skal i stedet anmelde sig og kan herefter gå i gang efter 6 uger, såfremt myndigheden ikke har indsigelser mod det anmeldte.

Bekendtgørelsen fastsætter generelle, standardiserede og direkte bindende krav om anmeldelse af etablering, ændring og udvidelse samt miljøkrav til virksomhedernes indretning og drift. Arbejdet i forbindelse med en anmeldelse minder om det hidtidige arbejde i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

De små affaldsbehandlingsanlæg

De små affaldsbehandlingsanlæg er omfattet af bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg, der blev vedtaget den 17. maj 2016.

Bekendtgørelsen omfatter mindre ikke godkendelsespligtige virksomheder, og vil fremadrettet heller ikke omfatte affaldsbehandlingsanlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen for de mellemstore affaldsbehandlingsanlæg.

Der skal ikke foretages ansøgning eller anmeldelse efter denne bekendtgørelse men virksomheder, der er omfattet skal overholde bekendtgørelsens retningslinjer for drift og indretning.

Brug for hjælp?

Kontakt en miljørådgiver hos DMR:

Rikke Hyttel på tlf. 25 50 55 55 og mail rbh@dmr.dk (Jylland) eller Britt Pedersen på tlf. 24 97 22 87 og mail btp@dmr.dk (Fyn og Sjælland), hvis du har behov for rådgivning om emnet.