DMR-præsentationer på Vingsted 2020

DMR havde 6 indlæg på årets Vintermøde. Her kan du hente præsentationerne:

Porevandsprøvetagning ved pesticidpunktkilder – konceptuelle betragtninger og erfaringer fra en velundersøgt lerlokalitet
Kontakt evt. Fagchef Poul Larsen (pla@dmr.dk)

Knibtangsmanøvre på stor grundvandssag – masseflowtests og fluxtransekter
Kontakt evt. Fagchef Nanna Muchitsch (nm@dmr.dk)

Passiv vs. aktiv ventilation – tovtrækkeri mellem teknik og jura.
Kontakt evt. Udviklingsleder Per Loll (pl@dmr.dk)

Masseflowtest ifm. §8-undersøgelse – vigtig konceptuel viden og pilottest for aktiv afværge.
Kontakt evt. Cand. Scient, Nina Grunth (ng@dmr.dk)

Spredning af deponigas i randzonen omkring gamle deponier: Erfaringer fra to større deponier i Trondhjem, Norge
Kontakt evt. Civilingeniør, Ph.D. Andreas Houlberg Kristensen (ahk@dmr.dk)

Det gode udviklingsprojekt: Rådgivervinklen – frustrationer og noget der faktisk virker
Kontakt evt. Fagchef Poul Larsen (pla@dmr.dk)