Dansk Forening for Kvalitet har nominieret DMR til deres kvalitetspris 2019

Dansk Forening for Kvalitet har nominieret DMR til deres kvalitetspris 2019. DMR er 1 af 3 nominierede og vinderen vil blive afsløret på konferencen Kvalitet som konkurrenceparameter – Danmark i europæisk kvalitetselite”.

DMR har i 2019 været indstillet til Dansk Forening for Kvalitets kvalitetspris. Det er der kommet følgende artikel ud af i Magasinet Kvalitet, der på udmærket vis beskriver mange af de tanker der ligger bag DMRs arbejde med kvalitet, kundefokus mv: Magasinet Kvalitet 4/19 s. 10-13

DMR er indstillet af Avancert, der står for vores ISO 9001 certificering og som derfor har et indgående kendskab til DMR og vores arbejde med kvalitetsstyring. Avancerts indstilling af DMR har følgende begrundelser:

Virksomheden har i en årrække været certificeret iht. 9001 – og har bygget sit idegrundlag op ud fra kvalitetshåndbogen som løbende er blevet udvidet og tilpasset nye produkter og ydelser. 

Ejer og direktør Claus Larsen har selv stået for arbejdet med at skrive håndbogen og er selv kvalitetschef og har ikke selvom virksomheden har oplevet kraftig vækst givet denne rolle fra sig. Virksomheden har åbnet en række nye kontorer i både Danmark og Norge ud fra ideen om at hvis man skal levere en god kvalitet skal man være tæt på kunderne og kunne lytte og evaluere for at forbedre sig. 

Ledelsen har forstået at implementere filosofien bag ”keep it simple” og ”small is beautiful” på en meget effektiv måde. Hvert kontor med typisk 2-15 ansatte er en tro kopi af hovedkontoret og organisationen er matrix opdelt med en kontorleder og fagledere. Derved sættes der fokus på den gode kvalitet i arbejdet med stor fokus på det faglige og mindre på de organisatoriske roller og titler. 

Det er et ufravigeligt krav at alle opgaver gennemgår review af nøje udvalgte og trænede personer i det faglige og ledelsesmæssige miljø. Herved sikres det at der er meget få fejl som opleves hos kunderne og alle i organisationen kender deres roller og er oplært så kompetencerne er tilpasset kravene.


Der lægges vægt på kundetilfredshedsmålinger som nøje gennemgås af ledelse og bestyrelse og der korrigeres såfremt det er nødvendigt. Her lever PDCA-cirklen i bedste velgående. Derfor er kundetilfredshed nok det vigtigste kvalitetsmål og er ikke som i mange organisationer reduceret til en spørgeskema-undersøgelse. 

Der er i de senere par år opnået meget fine resultater som efter min overbevisning skyldes den meget målrettede indsats med at levere troværdige løsninger til kunder som løbende vender tilbage.


Brandingen er exceptionel og jeg har ikke før mødt nogen som benytter LinkedIn så målrettet og udfra en strategi som følges fra bestyrelseslokalet. Det har medført stor branding blandt potentielle medarbejdere og nye og nuværende kunder.


Det er min vurdering at DMR vil vokse endnu mere i et ellers modent marked med meget store spillere som konkurrenter. Den hemmelige formular er og har været kvalitetsfokus , dygtige og veltrænede medarbejdere, organisering med klare procedurer og keep it simple i fokus. 

Når man møder Claus Larsen og teamet på hovedkontoret samt rundt i landet bliver man mødt med jysk ydmyghed og besindighed. Man skal dog ikke lade sig narre af dette førstehåndsindtryk fordi bag det ydre skjuler sig der en stor arbejdsvilje og stædighed med fokus på virksomheden og kvalitetsmålene. 


DMR har besluttet at virksomheden skal certificeres i 2019 iht. CSR standard samt ISO 14001 og ISO 45001.