På dit forsyningsselskabs hjemmeside, kan du typisk finde informationer om refusion af tilslutningsbidraget. En forudsætning for tilbagebetaling er, at du har fået en nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet fra din kommune. Det er også en forudsætning for tilbagebetaling, at kommunen har givet tilladelse til delvis udtræden af forsyningsselskabet. Kontakt derfor din kommune, og hør om mulighederne.

Ved eksempelvis HOFOR tilbagebetales op til 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter tag og overfladeareal for boliger, samt tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal for erhvervsejendomme, dog højest 40% af standardtilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted. Afkoblingen bør som hovedregel udgøre mindst 50% af det tilkoblede areal. Hvis ejendommen har dræn, som leder til kloak, tilbagebetales højest 20% af tilslutningsbidraget. Refusionen vil erfaringsmæssigt kunne udgøre 20-60.000 kr.

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradrag for 2019 er permanent og et grønt håndværkerfradrag. Med håndværkerfradraget kan du få fradrag på op til 12.200 kroner pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Du kan blandt andet få fradrag for installation eller reparation af regnvandsfaskiner, højvandslukkere, kloaker, dræn og nedsivningsanlæg. Døjer du med fugt eller vand, så kan du godt regne med, at du kan bruge fradraget i den sammenhæng.

Det samlede håndværkerfradrag kommer til at stige fra 15.000 kr. til 18.000 kr. per person. Heraf kan du bruge 12.000 kr. til håndværksarbejde, og de resterende 6.000 kr. kan du bruge til serviceydelser. Med andre ord har du 3.000 kr. mere til rådighed pr. person. Du skal være opmærksom på, at der ikke er nogen begrænsning pr. husstand. Samtlige myndige personer har ret til et håndværkerfradrag. Det er derfor meget vigtigt, at I husker at anmelde jeres håndværkerfradrag som en ydelse på hvert jeres navn individuelt og ikke som en husstand.

På SKATs hjemmeside kan du læse mere om regler, procedure for indberetning og krav til fakturaer og dokumentation. Vi kan ikke udføre selve ansøgningen for dig, men kender naturligvis regler og anvisninger.