Håndtering af regnvand på din grund

En lokal afledning af regnvand er navngivet (LAR-løsninger), og en integration og genanvendelse af omtales tit som LIR og LUR, da regnvandet kan Integreres, skabe Identitet og Udnyttes igen som en ressource og skabe rekreativ værdi. Vi kan hjælpe med alt fra ansøgning om myndighedstilladelse og økonomisk støtte til nedsivningstest og indhentning af entreprenørtilbud på simple LAR-løsninger. LAR-løsninger kan etableres særskilt eller eventuel kombineres afhængig af de specifikke forhold på din ejendom eller projekt:

  • underjordisk regnvandsopsamling i kassetter
  • regnvandsbede
  • grønne tage
  • permeable belægninger
  • fordybninger i haven – f.eks. hul trampolin eller udgravning i græsplæne
  • faskiner
  • wadier.

På stort set alle ejendomme kan regnvand som minimum tilbageholdes og opsamles med henblik på genanvendelse. Det er dog ikke alle steder, at regnvand både kan opsamles og nedsives, det kan skyldes:

  • grundvandet skal beskyttes mod forurening
  • jorden er for leret
  • høj grundvandsstand.

De nedenstående billeder viser eksempler på simple anlæg og løsninger, hvor regnvand tilbageholdes og forsinkes med eventuel kombineret afdampning, nedsivning og genanvendelse.

Permeable og åbne belægninger, hvor regnvand kan nedsive. Regnvandskassetter kan være etableret under eksempelvis græsarmeringen og indeholde fra typisk 4.000 liter til 20.000 liter vand.
Naturlige lavninger i terrænet, hvor vand opstuves ved nedbør og naturligt afdamper, nedsiver og skaber en mer levende, og våd have, i perioder.
Område med nedsiving og underjordiske kassetter og etablert højbed.
Havetrampolin med tilledning af regnvand kombinert med nedsiving.
Rekreativ havedam med mulighed for nedsivning.
Regnvandsbede ved vejanlæg.

Kontaktperson


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail