Etablering af privat regnvandsanlæg

Etablering af privat regnvandsanlæg - råd og rådgivning

Ved ændring eller etablering af et privat regnvandsanlæg informeres og ansøges om tilladelse ved din kommune og dit forsyningsselskab. Vi kan hjælpe med ansøgningsskemaerne, indhentning af tilbud ved autoriserede kloakmester, og rådgivning om den bedste løsning på netop din ejendom.

Regnvand, der falder på tage, veje og øvrige befæstede arealer, bliver ifølge lovgivningen betragtet som spildevand. For at komme god fra start, kan det være en god idé at følge denne tjekliste:

  • Du kan kontakte en professionel aktør for rådgivning om regler og ideer til tekniske løsninger. Kontakt os, og du får en fat pris på første opstartsmøde hjemme ved dig.
  • Valg af løsning som regnvandstank, bede, bassiner, grønne tage og ønske til anvendelse – er det til anvendelse udendørs og/eller indendørs. Der er en række simple anvisninger i etablering af anlæg du kan følge, hvis du selv ønsker at stå for entreprenørarbejdet.
  • Der indhentes tilbud på materialer, anlæg og tilslutning ved installatør.
  • Vi kan bistå med ansøgning om helt eller delvis refusion af tilslutningsbidraget ved dit forsyningsselskab samt en indhentning af forhåndstilsagn om refusion.
  • Vi indsender en ansøgning til kommunen.
  • Du får tilladelse til at etablere et nyt anlæg på din ejendom og vi bistår sammen med kloakmesteren med en færdigmelding af anlægget.
  • For at undgå rotter skal de gamle regnvandsledninger proppes af, hvis du etablerer nedsivningsanlæg til regnvand. Afpropningen skal gennemføres af en autoriseret kloakmester. Vi tjekker kloaktegninger og vurdere mulighederne for afpropning, inden nedsivningsanlægget til regnvand etableres. 
  • Først når kommunen har modtaget færdigmeldingen, afslutter vi sagen. Det har indflydelse på størrelsen af din spildevandsafgift fremover.

Kontaktperson


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail