DMR er et specialfirma der rådgiver bl.a. inden for miljø, ressourceudnyttelse, genanvendelse, geoteknik og indeklima med mere end 150 medarbejdere fordelt på 13 kontorer i Danmark.

Vi har igennem årtier arbejdet med miljøløsninger, og oplever en stigende bevidsthed og interesse for tekniske klimaløsninger og bæredygtighed i praksis ved både private og professionelle aktører. Klimaløsninger og bæredygtighed er derfor også en naturlig del af vores hverdag og rådgivning.

Cirkulære løsninger kan danne en naturlig ”rød tråd” fra projektets opstart ved nedrivning af bygningsdele med genbrug af materialer til håndtering af overskudsjord og håndtering af regnvand på grønne tage, regnvandsbede og bassiner. Vi imødekommer bygherre og beboers ønsker til et godt og sundt indeklima i vores tekniske rådgivning og samarbejde. Tilsvarende håndteres fugtskader og øvrige negative konsekvenser af stigende nedbør og grundvandsstand ved tilsyn og analyser på vores eget laboratorier.

Vi er praktikere, og forsøger i vores daglige arbejde at omsætte kunders klimamål, FN17, miljøpolitikker til håndgribelige tekniske løsninger – det er sund fornuft og ofte en god forretning.

Kontakt os, hvis vi også på dit projekt sammen skal vurdere, prissætte og implementere klimaløsninger målrettet byggematerialer, genbrug af råstoffer, indeklima, regnvand, forurening og miljøledelse.

DMR er et specialfirma der rådgiver bl.a. inden for miljø, ressourceudnyttelse, genanvendelse, geoteknik og indeklima med ca. 200 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark. Vi har igennem årtier arbejdet med miljøløsninger, og oplever en stigende bevidsthed og interesse for tekniske klimaløsninger og bæredygtighed i praksis ved både private og professionelle aktører. Klimaløsninger og bæredygtighed er derfor også en naturlig del af vores hverdag og rådgivning.

Cirkulære løsninger kan danne en naturlig ”rød tråd” fra projektets opstart ved nedrivning af bygningsdele med genbrug af materialer til håndtering af overskudsjord og håndtering af regnvand på grønne tage, regnvandsbede og bassiner. Vi imødekommer bygherre og beboers ønsker til et godt og sundt indeklima i vores tekniske rådgivning og samarbejde. Tilsvarende håndteres fugtskader og øvrige negative konsekvenser af stigende nedbør og grundvandsstand ved tilsyn og analyser på vores eget laboratorier.

Vi er praktikere, og forsøger i vores daglige arbejde at omsætte kunders klimamål, FN17, miljøpolitikker til håndgribelige tekniske løsninger – det er sund fornuft og ofte en god forretning. Kontakt os, hvis vi også på dit projekt sammen skal vurdere, prissætte og implementere klimaløsninger målrettet byggematerialer, genbrug af råstoffer, indeklima, regnvand, forurening og miljøledelse.

Kontakt os, hvis vi også på dit projekt sammen skal vurdere, prissætte og implementere klimaløsninger målrettet byggematerialer, genbrug af råstoffer, indeklima, regnvand, forurening og miljøledelse.

Bæredygtighed

Bæredygtig udvikling blev sat på den internationale dagsorden, da Brundtlandkommissionen, under ledelse af den norske statsminister Gro Harlem Brundtland, i 1987 udgav rapporten “Vor Fælles Fremtid” – også kaldet Brundtlandrapporten. Ved FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992 blev Bæredygtig udvikling defineret som ”en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare, – miljømæssigt såvel som socialt og økonomisk”.

Siden da har FN lanceret Global Compact (FN10), et fællesskab for virksomheder og organisationer der forpligter sig til at arbejde efter bæredygtighedsprincipper, og senest har FN i 2015 formuleret de 17 verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling – klik her for at læse mere om FN17. DMR har tilsluttet sig FN17, hvilket er systematiseret og certificeres under DS490001:2011 med afsæt i ISO26000.

Byggeriet skønnes generelt at stå for cirka en tredjedel af samfundets ressourceforbrug. Vores rådgivning om bæredygtighed ved byggeri handler om at skabe mest mulig værdi for projektets interessenter som bygherrer, investor, brugere og samfund. Vi har gode konkrete eksempler på, hvorledes vi sammen kan tænke og realisere bæredygtighed ved bygge- og anlægsprojekter.

Klimaløsninger – håndtering af regnvand på din grund

Klimaforandringerne giver mere regn og kraftigere regnbyger med risiko for oversvømmelser og skader på bygninger. Danske kommuner er derfor interesserede i, lokal håndtering af regnvand som nedsivning af regnvand i din have, da det vil mindske belastningen på kloaknettet. Selvom der ikke er problemer med oversvømmelser i dit kvarter, kan regnvandet fra din grund måske skabe oversvømmelser i andre områder af byen. Vi kan via oversvømmelseskort

Du mindsker bl.a. risikoen for at overbelaste kloakrør og vandløb, og du reducerer risikoen for oversvømmelser. Vi opfatter vand som en ressource, der kan skabe kreative haver, når regnvandet bruges som et element i haven, og når det opsamlede regnvand genbruges til havevanding, toiletskyl, tøjvask m.m.

Via menuen til højre kan du læse mere om nedsivning af regnvand, genanvendelse af byggematerialer og bæredygtig jordhåndtering i praksis. Vi er rådgivere, og har styr på regler, krav og kender de lokale entreprenører ift. kvalitet, pris og leveringstid.

Under fanen ”kontakt” kan du finde kontaktoplysninger til dit lokale DMR-kontor. Via søgefunktionen ”ekspertise” i bunden af siden, kan du ved få klik se vores medarbejdere på de 16 danske kontorer, og deres kontaktinformationer.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Kontaktpersoner


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail
Lars Mortensen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail