Forureningsundersøgelser gennemføres ofte i forbindelse med f.eks. køb/salg af ejendom, ønske om ændret arealanvendelse eller undersøgelse af miljørisiko i forhold til arealanvendelse, indeklima, grundvand eller recipient.

Udarbejdelse af risikovurderinger er derfor en naturlig del af gennemførelsen af forureningsundersøgelser.

Risikovurderingen anvendes til at vurdere om en oprensning er nødvendig og i givet fald fastlæggelse af det nødvendige oprensningsniveau og -metode til f.eks. indeklimasikring.

Kontakt os for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.