Der kører i en række kommuner pt. sløjfningskampagner i forhold til nedgravede olietanke.

Endvidere kræver mange købere foretaget en forureningsundersøgelse ved gamle nedgravede olietanke eller en opgravning af tanken inden køb af ejendommen.

Erfaringsmæssigt ser vi tit forurening ved ældre sløjfede tanke, bl.a. som følge af de ikke blev tømt helt for produkt da man stoppede anvendelsen af tanken og at tanken efterfølgende er gennemtæret.

DMR kan hurtigt og effektivt foretage en forureningsundersøgelse ved den nedgravede olietank eller sammen med en entreprenør foretage en opgravning af tanken og udtage prøver til dokumentation af, at der ikke er olieforurening ved tanken.

DMR kan altså hjælpe med hurtig prøvetagning/undersøgelse ved sløjfning eller opgravning af olietanken, men har ikke selv entreprenørmaskiner til at stå for en evt. fysisk opgravning og fjernelse af olietanken.

Kontakt os for at få et tilbud og hurtig og effektiv opgaveløsning.