DMR har for Miljøstyrelsen udarbejdet et projekt vedr. jordforurening med bioolie.

Projektets overordnede formål har været at skabe et godt udgangspunkt for miljørådgivere og
myndighedspersoner, som håndterer forurening med bioolie i miljøet. Konkret har det været
ønsket at besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvad er bioolie og hvordan adskiller det sig fra mineralske olier?
  2. Hvordan spredes og nedbrydes bioolie i miljøet?
  3. Nedbrydes jordforurening med bioolie hurtigere end jordforurening med sammenlignelig
    mineralsk olie?
  4. Vurderes jordforurening med bioolie generelt, at kunne udgøre en risiko for mennesker og
    miljø?
  5. Hvordan kan man udføre undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forhold til bioolieforurening?
Rapporten kan læses i sin helhed her.