Ved indgåelse af en rådgivningsaftale afklares de praktiske forhold med eksempelvis kommunens miljømedarbejdere og redningsberedskabet. Dette anbefales at omfatte en gennemgang af kommunens beredskabsplan, standard arbejdsprocedurer ved miljøindsatser og tilgængeligt miljøudstyr til akutte indsatser. Tilsvarende anbefales der afholdt regelmæssige erfa-møder, hvor indsatser og de fælles erfaringer evalueres.