Jordflytning – jordprøvetagning

Jordprøvetagning ved jordflytning - dmr.dk

Baggrund

Fra den 1. januar 2008 gælder der nye regler for jordflytninger over hele landet. Alle kommuner skal foretage en områdeklassificering, som typisk omfatter hele byzonen. Jorden i hele dette område bliver derfor med ét pennestrøg defineret som lettere forurenet.

Alt jord der flyttes fra de områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen og der skal typisk udtages én eller flere jordprøver til kemisk analyse for at dokumentere jordens indhold af forureningsstoffer. Anmeldepligten gælder både private og professionelle aktører, der flytter jord fra disse arealer.

Jordprøvetagning

DMR har mange års erfaring i håndtering af både små og store jordflytningssager og kan derfor tilbyde vores hjælp til prøvetagning af jord.

Vi udfører ofte jordprøvetagningen før anlægsarbejdet går i gang, så man slipper for mellemdeponering af jorden og sparer tid under selve anlægsfasen. Vi udtager dog også prøver fra opgravet jord.

Jordhåndteringsplan

I større jordflytningssager kan det blive meget omkostningsfuldt at udtage og analysere jordprøver pr. 120 eller 30 tons jord som reglerne foreskriver. I sådanne tilfælde kan det være en stor fordel at udarbejde en jordhåndteringsplan, som beskriver hvordan overskudsjorden forventes håndteret ved projektet. Kommunen har med en sådan plan i hånden mulighed for at reducere kravet om analysehyppighed og samtidig kan kommunens sagsbehandlingstid gøres kortere.

Vi laver jordhåndteringsplanen i samarbejde med entreprenøren, så løsningen bliver tilpasset projektets faser og vi kommer samtidig med anbefalinger til en reduceret analysehyppighed.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail