Afværgepumpning og grundvandsrensning – pump and treat

Afværgepumpning og grundvandsrensning, forureningsfjernelse

I visse tilfælde kan afværgepumpninger, evt. med en efterfølgende rensning af det oppumpede grundvand, være en oplagt mulighed til forureningsfjernelse, dels fordi metoden relativt hurtigt kan iværksættes, dels fordi metoden effektivt sikrer mod en yderligere spredning af grundvandsforureningen. Samtidig er metoden relativt driftssikker.

Det oppumpede grundvand kan f.eks. renses i en olie/koalescensudskiller, i biologiske filtre eller i filtre med aktivt kul.

DMR har erfaring med en række metoder til grundvandsrensning.

Metoden skal dog betragtes som et alternativ til andre metoder, da det ofte er vanskeligt at forudsige varigheden af afværgepumpninger. Vandafledningsafgifter og driftsomkostninger kan således gøre, at metoden ikke er økonomisk fordelagtig.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Claus Larsen
Civilingeniør, kontorleder, ejerleder
+45 20 95 06 55
E-mail