På årets Battelle-konference i Palm Springs havde DMR en præsentation med om anvendelse af PFT-sporgasser til estimering af lokalitetsspecifikke reduktionsfaktorer. I præsentationen er der præsenteret fire eksempler på anvendelse af teknologien til at undersøge indtrængning af gasformige forureninger af oliekulbrinter og chlorerede opløsningsmidler til indeklimaet.

Eventuelle forespørgsler vedr. projektet kan rettes til Udviklingsleder Per Loll (pl@dmr.dk) og præsentationen kan hentes via link i højre side.