Projektleder til vores afdeling for miljøscreening af bygninger på Sjælland

Projektleder til vores afdeling for miljøscreening af bygninger på Sjælland

DMR søger projektleder til vores afdeling for miljøscreening af bygninger på Sjælland, Ansættelsesstedet kan være Herlev, Hvidovre, Frederikssund, Vordingborg eller Slagelse.

Ethvert nedrivning-, renoverings- eller ombygningsprojekt genererer materialer og byggeaffald. I vores afdeling for miljøscreening af bygninger arbejder mere end 10 specialister med netop miljø- og materialescreening af bygningsdele. Genbrug og genanvendelse af denne type affald er ikke nyt, for historisk set, er træ, sten, metal og andre materialer ofte blevet reddet fra affaldsstrømmene og brugt igen i nye projekter.

Du vil indgå i teamet, der dagligt skaber sikkerhed for, at de materialer vi nedbryder, demonterer, bortskaffer og recirkulerer ikke er farlige for sundheden og miljøet. Sammen med teknikerteamet gennemføres målrettede screeninger for miljøfremmede stoffer og genanvendelige materialer. Målet er, at give bygherre, arkitekter og rådgivere overblik over handlemuligheder og økonomi.

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør udledninger fra konstruktion og byggematerialer 50-75 procent af dens samlede CO2-belastning. Afdelingens arbejde med miljøscreening af bygningsdele og fokus på genbrug er derfor af stor betydning for os, vores kunder og klimaet generelt.

Om os

Vi er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati. Vi er godt 220 medarbejdere fordelt på 18 kontorer i Danmark. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontorerne, og vi kan regulere din ugentlige arbejdstid efter dine ønsker og behov.

Vi søger en projektleder med erfaring til vores afdeling for bygningsundersøgelser.

Du kan blive ansat på et hvilket som helst af vores kontorer på Sjælland, det vigtigste for os er at finde den helt rigtige medarbejder. Hos os vil du blive en del af alle projektets faser; fra den første dialog med potentielle kunder over tilbudsskrivning, tilsyn, projektledelse og den tekniske detailløsning.

Jobbet vil omfatte projektledelse, kundekontakt og salg af vores rådgivningsydelser på Sjælland. Det er derfor en klar fordel, hvis du har et eksisterende netværk og hvis du interesserer dig for salg og projektledelse. Jobbet vil naturligvis omfatte planlægning og koordinering af miljø- og materialescreeninger, afrapportering af bygningsgennemgange/-screeninger, udbudsmaterialer og i relevant omfang i forbindelse med bygningsundersøgelser/miljøkortlægning (PCB, asbest m.v.). Arbejder sker i tæt samarbejde med DMR´s afdeling for arbejdsmiljø og bæredygtigt byggeri (f.eks. DGNB).

Vi tilbyder:

  • et spændende job, hvor du har mulighed for at påvirke dine egne arbejdsopgaver og får ansvar for egne opgaver,
  • gode muligheder for fag­lige og personlige ud­fordringer i et firma, der sætter kvalitet og faglig udvikling i højsædet,
  • løn og ansættelses­for­hold i forhold til dine kvalifikationer.

Vi forventer, at du:

  • det er en forudsætning, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring indenfor arbejdsområdet,
  • har erfaring med kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer,
  • er selvstændig, flexibel og kvalitetsbevidst,
  • har kørekort og egen bil.

Det er en klar fordel, hvis du har rådgivererfaring.

Hvis du har spørgsmål ved­rørende stillingerne, er du vel­kommen til at kontakte direktør Claus Larsen på 20 95 06 55 eller cl@dmr.dk.

Ansøgninger behandles løbende, da vi ønsker tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgningerne bedes sendt til job@dmr.dk.

Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Du kan læse mere om hvordan det er at være medarbejder i DMR, i folderen på denne side.