Projektchef til vores afdeling for vand og klimatilpasning til vores hovedkontor i Silkeborg

Projektchef til vores afdeling for vand og klimatilpasning til vores hovedkontor i Silkeborg

Om os

Vi er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati, med ca. 250 medarbejdere fordelt over hele Danmark. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har f.eks. medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontoret, og vi regulerer din arbejdstid efter dine ønsker og behov.

I afdelingen for Vand og Klimatilpasning rådgiver vi bl.a. grundejere, der kæmper med at holde vand fra døren såvel som udviklere, der ønsker helhedsorienterede vandhåndteringsplaner. Vi vurderer nedsivningspotentialet i udviklingsområder, og det hænder at vi er i felten og lave nedsivningstest. Vi skaber intelligente bassinudvidelser for industrielle kunder, samt deltager i langsigtet planlægning hos forsyningsselskaber.

Vi er en tværgående national afdeling med medarbejdere, der arbejder fra de forskellige kontorer tæt på egen bopæl, men med et tæt, tillidsfuldt og velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og eksternt i Dansk Miljørådgivning.

Om dig

Vi er helt sikre på, at der ikke findes én enslydende korrekt opskrift på, hvad det succesfulde match er – og vi glæder os derfor til at høre om din baggrund og kompetencer og sammen se på, hvordan vi bedst kan bringe dem i spil i DMR.

For at styrke vores afdeling forestiller vi os, at vi kan være et godt match, hvis du har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og:

  • Har en vandteknisk/miljømæssig uddannelse
  • Har erfaring med planlægning og praktisk gennemførsel af projekter med regnvandshåndtering og LAR
  • Er fagligt engageret i at skabe god rådgivning og finde de bedste løsninger for vores kunder – økonomisk såvel som teknisk og miljømæssigt
  • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
  • Motiveres af at udvikle og udvikles
  • Er god til at kommunikere på alle niveauer – fra den private grundejer uden kendskab til vand til forsyningsselskabernes hydrauliske vandspecialister.

Om opgaverne

Hos os vil du blive en del af alle projektets faser; fra den første dialog med potentielle kunder over tilbudsskrivning, projektledelse og den tekniske detailløsning. Du vil ofte blive involveret i de indledende projektfaser fra oversvømmelsesscreening til planlægning af vandhåndtering og nedsivningsundersøgelser. Når det ikke er den tidlige planlægning du tager del i, vil du blive hentet ind som specialist og ”problemknuser”, når grundejere oplever problemer med vand på terræn, der kræver høj problemforståelse og at du kan tænke ud af boksen. Selvom du er ansvarlig for projekterne, er du aldrig alene – på trods af vi sidder fordelt i hele landet er vi i løbende i kontakt på chat, mail og telefon så snart der er behov for sparring.

Brænder du for praksisnært og entreprenant arbejde, at være med til at løse de konkrete udfordringer som borgere og udviklere mødes af – både fra vejrguder og myndigheder – så glæder vi os meget til at høre fra dig. Hvis du derimod gerne vil nørde igennem en stort 3-årig detailprojektering af vandhåndtering for en bydel, er det altså ikke hos os du skal søge.

Ansøgning

Vil du være med til at styrke vores rådgiverteam inden for regnvandshåndtering så send en motiveret ansøgning til job@dmr.dk. Har opslaget vakt din interesse, men er du ikke sikker på, om du er klar til at tage springet så tøv ikke med at ringe for en uforpligtende snak om mulighederne før du søger. Har du spørgsmål til stillingen er du selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Kajhøj på tlf. 40 76 04 24 / mka@dmr.dk

Ansøgninger bliver behandlet fortroligt og vi indkalder løbende til samtaler..

Du kan læse mere om hvordan det er at være medarbejder i DMR, i folderen på denne side.