Nyuddannet miljøplanlægger eller landskabsarkitekt med fokus på miljøvurderinger til DMR’s industrimiljøafdeling i Frederikssund

Nyuddannet miljøplanlægger eller landskabsarkitekt med fokus på miljøvurderinger til DMR’s industrimiljøafdeling i Frederikssund

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er fortsat inde i en særdeles positiv udvikling, og søger derfor endnu en medarbejder til vores afdeling for industrimiljø.

DMR er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati. Vi er ca. 220 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har fx medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontorerne, og vi regulerer gerne din arbejdstid efter dine ønsker og behov.

DMR Industrimiljø er en tværgående national afdeling, der arbejder fra de forskellige kontorer tæt på egen bopæl, men med et tæt, tillidsfuldt og velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og med de øvrige afdelinger i DMR.

Ansættelsesstedet vil være DMRs kontor i Frederikssund, hvor der er flere erfarne industrimiljømedarbejdere, der vil sørge for oplæring og faglig sparring.

Afdelingens arbejdsopgaverne er meget varierede og omfatter bl.a. følgende typer af opgaver, idet vi arbejder både for myndigheder og virksomheder:

 • miljøgodkendelser, revurderinger og spildevandstilladelser.
 • miljøvurderinger, miljøkonsekvensrapporter og VVM-screeninger.
 • miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.
 • faglige vurderinger vedr. affald, luft, lugt, støj, kemikalier og spildevand.
 • lokalplaner.
 • kommuneplantillæg.
 • landzonetilladelser.
 • screeninger af planer/programmer og projekter.
 • miljøvurderinger af planer.
 • miljøkonsekvensvurderinger af projekter.

Det forventes, at du til en start skal være med til at løse følgende typer opgaver både som rådgiver for ansøger, men også for myndigheden:

 • lokalplaner
 • kommuneplantillæg
 • landzonetilladelser
 • screeninger af planer/programmer og projekter
 • miljøvurderinger af planer
 • miljøkonsekvensvurderinger af projekter.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse som fx miljøplanlægger, landskabsarkitekt, ingeniør, tek.sam., geograf, kemiker eller lignende.
 • har et stærkt fagligt fundament og indblik i lovgivningen
 • er selvstændig og har blik for kundens behov
 • er kvalitetsbevidst og har gode formuleringsevner i skrift og tale (på dansk)
 • har gode samarbejdsevner.

Du kommer til at indgå i et særdeles stærkt fagligt team sammen med nogle af firmaets øvrige specialister inden for industrimiljø, arbejdsmiljø, støj og akustik. På sigt vil du få selvstændigt projektlederansvar på en række af DMRs opgaver inden for dette arbejdsfelt.

DMR tilbyder:

 • Et udfordrende og spændende job i et ambitiøst firma med en uformel om­gangstone, hvor du har mulighed for at påvirke dine egne arbejdsopgaver.
 • Gode muligheder for faglige og personlige udfordringer i et firma, der sætter kvalitet og faglig udvikling i højsædet.
 • Fleksible arbejdsforhold med fokus på trivsel og balance mellem arbejdsliv og fritid.
 • Løn og ansættelsesforhold i forhold til dine kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Emilie Just Nielsen på 40 76 06 27 eller ejn@dmr.dk

Ansøgning bedes sendt til job@dmr.dk.

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt, så ansøgninger behandles løbende.

Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Du kan læse mere om hvordan det er at være medarbejder i DMR, i folderen på denne side.