Miljøingeniør/geolog (gerne nyuddannet) til jordforureningsopgaver i Vordingborg, Slagelse eller Frederikssund

Miljøingeniør/geolog (gerne nyuddannet) til jordforureningsopgaver i Vordingborg, Slagelse eller Frederikssund

Vi mangler en (gerne nyuddannet) miljøingeniør, geolog eller lignende til vores jord- og grundvandsafdeling, som kan indgå i vores i forvejen stærke team på området. Du skal i forbindelse med din uddannelse gerne have fulgt kurser relateret til jord- og grundvandsforurening, herunder gerne geologi og hydrogeologi samt kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand.

Du kan naturligvis også søge jobbet selv om du har joberfaring.

Ansættelsesstedet er vores kontor i Vordingborg, Slagelse eller Frederikssund.

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte udførelse af feltarbejde (prøvetagning af jord, grundvand, poreluft), tilsyn ved forureningsfjernelse, udarbejdelse af historiske redegørelser, oplæg til forureningsundersøgelser, tilsyn/gennemførelse af forureningsundersøgelser samt udarbejdelse af rapporter og risikovurderinger.

Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være rådgiver, hvor det at finde balancen imellem faglighed, tid og økonomi er en betydelig del af opgaveløsningen. Derfor skal du gerne:

  • Brænde for at levere god faglig opgaveløsning og rådgivning, der giver værdi for kunden.
  • Være handlekraftig, effektiv og trives med ansvar og selvstændig opgaveløsning.
  • Være dygtig til at kommunikere, både skriftligt og mundtligt.
  • Have stor lyst til at lære de ting du ikke allerede kan fra dygtige og erfarne kollegaer.

Da afrapporteringen foregår på dansk, er det et krav, at du kan tale og skrive dansk.

DMR er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati. Vi er ca. 220 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har fx medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontorerne, og vi regulerer gerne din arbejdstid efter dine ønsker og behov.

Vi er en tværgående national afdeling med medarbejdere, der arbejder fra de forskellige kontorer tæt på egen bopæl, men med et tæt, tillidsfuldt og velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og med de øvrige afdelinger i DMR.

Vi tilbyder:

  • et spændende job i et ambitiøst firma, der sætter kvalitet i højsædet.
  • deltagelse i et stærkt og udviklingsorienteret team på vores regionsopgaver.
  • mulighed for at arbejde med både teoretiske og praktiske aspekter af vores opgaveløsning.
  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, i fællesskab med andre.
  • en uformel omgangstone, hvor vi siger det vi gør, og gør det vi siger.

Du vil komme til at indgå i en særdeles stærk faglig gruppe, som er i rivende udvikling og har en ambition om at være de bedste på området. Du vil opleve et tæt samarbejde på tværs af DMR’s mange kontorer og en stærk virksomhedskultur med fokus på kundeservice og faglighed samt medarbejderudvikling og -trivsel.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør Jens-Ole Petersen på tlf. 22 18 98 99 eller jop@dmr.dk.

Ansøgning sendes til: job@dmr.dk. Ansøgninger behandles løbende.

Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Du kan læse mere om vores firma, og hvordan det er at være medarbejder i DMR her.