Afdelingsleder til industrimiljøafdelingen, Jylland/Fyn

Afdelingsleder til industrimiljøafdelingen, Jylland/Fyn

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er fortsat inde i en særdeles positiv udvikling, og vi søger en afdelingsleder til vores afdeling for industrimiljø i Jylland/Fyn.

Der vil være mulighed for overskudsbonus af afdelingens økonomiske resultater. Du vil desuden blive en del af DMR’s ledergruppe og referere direkte til DMR’s direktør.

I det daglige vil du arbejde tæt sammen med afdelingslederen for industrimiljø på Sjælland, om fordeling og løsning af arbejdsopgaver på tværs af landet. Du forventes som afdelingsleder sammen med DMR’s øverste ledelse at have det overordnede økonomiske ansvar for afdelingen, ligesom du har ansvar for afdelingens faglige udvikling og projektopfølgningen på opgaveløsningen for vores kunder.

Det skal understreges, at du som afdelingsleder i DMR er ”spillende træner” og en væsentlig del af projektholdet, dvs. du deltager i den faglige løsning af afdelingens opgaver, herunder projektledelse, sparring til kolleger og kundeopfølgning. DMR’s afdelingsledere forventes således at have en høj faglighed, der bidrager til afdelingens og DMR’s udvikling.

DMR er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati. Vi er ca. 240 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har f.eks. medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontorerne, og vi regulerer gerne din arbejdstid efter dine ønsker og behov.

DMR Industrimiljø er en tværgående national afdeling, der arbejder fra de forskellige kontorer tæt på egen bopæl, men med et tæt, tillidsfuldt og velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og med de øvrige afdelinger i DMR.

Dit ansættelsessted kan være på DMRs kontor i Silkeborg, Randers eller Horsens.

Det vigtigste for os er at finde den helt rigtige profil. Du bedes anføre hvilket/hvilke kontorer, der foretrækkes som ansættelsessted.

Afdelingens arbejdsopgaverne er meget varierede og omfatter bl.a. følgende typer af opgaver, idet vi arbejder både for myndigheder og virksomheder:

 • miljøgodkendelser, revurderinger og spildevandstilladelser.
 • miljøvurderinger, miljøkonsekvensrapporter og VVM-screeninger.
 • miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.
 • faglige vurderinger vedr. affald, luft, lugt, støj, kemikalier og spildevand.
 • lokalplaner.
 • kommuneplantillæg.
 • landzonetilladelser.
 • screeninger af planer/programmer og projekter.
 • miljøvurderinger af planer.
 • miljøkonsekvensvurderinger af projekter.

Vi forventer, at du:

 • har mindst 10 års relevant erhvervserfaring med fagområdet (industrimiljø) – gerne som rådgiver.
 • er vant til projekt- og økonomistyring af projekter
 • er kundeorienteret og har blik for kundens behov.
 • tager ansvar for opgaveløsning og kundeopfølgning.
 • tager ansvar for den faglige udvikling af afdelingen og dens medarbejdere.
 • er kvalitetsbevidst og har gode formuleringsevner i skrift og tale (på dansk).
 • har gode samarbejdsevner ifht. bl.a. kunder og medarbejderne i afdelingen.

Du kommer til at indgå i et særdeles stærkt fagligt team sammen med nogle af firmaets øvrige specialister inden for industrimiljø, støj og akustik m.v. Det forventes, at du vil få selvstændigt projektlederansvar på en række af DMRs opgaver inden for dette arbejdsfelt.

DMR tilbyder:

 • et spændende job i et ambitiøst firma med en uformel omgangstone, hvor du har mulighed for at påvirke dine egne arbejdsopgaver.
 • gode muligheder for faglige og personlige udfordringer i et firma, der sætter kvalitet og faglig udvikling i højsædet.
 • fleksible arbejdsforhold med fokus på trivsel og balance mellem arbejdsliv og fritid.
 • løn og ansættelses­forhold i forhold til dine kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Claus Larsen på 20 95 06 55 eller cl@dmr.dk

Ansøgning bedes sendt til job@dmr.dk.

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt, så ansøgninger behandles løbende.

Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Du kan læse mere om vores firma, og hvordan det er at være medarbejder i DMR her.