Målinger og beregninger kan udføres som akkrediterede målinger (miljømålinger), idet vores laboratorier og samarbejdspartner er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Til beregning af støj fra både virksomheder, veje og jernbaner benyttes regneprogrammet SoundPLAN, hvori der i 3D kan udføres digital simulering. Ved hjælp af dette program beregnes de såkaldte støjzonekort, der giver et godt overblik over støjens udbredelse.