Efterspørgslen på råstoffer til bygge- og anlægsarbejder er stigende, hvilket giver et økonomisk og miljømæssig incitament til etablering af nye råstofindvindinger. DMR kan hjælpe i processen fra start til slut.

Vi tilbyder nemlig alt fra indledende screeninger ud fra eksisterende viden om aflejringsmiljøet til digitale opmålinger, råstofundersøgelser med relevante laboratorieforsøg samt udarbejdelse af alle relevante ansøgninger og tilladelser ved de relevante myndigheder. Vores rådgivning omfatter alt fra borearbejde og laboratoriearbejde som sigteanalyser, hydrometeranalyser, sandækvivalent til kortlægning af råstoffernes mægtighed og art.

DMR Geoteknik har på de syv lokale kontorer et geoteknisk laboratorium, hvor relevante undersøgelser kan udføres, ligesom DMR Geoteknik anvender det mest kost-effektive boremaskinel til opgaven.

Du kan læse mere i brochurerne til højre på denne side.