VVM - rådgivning vedr. vindmøller og master - dmr.dk

Interessen for etablering af vindenergi ved både private grundejer og kommercielle aktører er stigende.

DMR rådgiver om fundering og miljøadministrative forhold ved alt fra opsætning af mindre hustandsvindmøller til etablering af vindmølleparker.

DMR har udført geotekniske undersøgelser på ca. 1.000 master og en lang række vindmøller.

Med baggrund i DMR’s faglige ekspertise inden for miljø og geoteknik, kan vi tilbyde vores kunder kombinerede miljø- og geotekniske undersøgelser. De kombinerede undersøgelser kan med fordel udføres i forbindelse med:

  • VVM-forhold og myndighedstilladelser
  • jordbundsundersøgelser
  • tilsynsarbejder og kvalitetssikring.

Ved at kombinere plan, miljø- og geotekniske undersøgelser, kan der opnås et kontinuerligt projektflow og ofte en økonomisk besparelse, idet undersøgelsen kan gennemføres i én koordineret arbejdsgang.

DMR kan anvende programmet WindPro til vurdering af f.eks. støj og skyggepåvirkning fra en planlagt vindmølle.

I brochuren som du finder her, kan du læse mere om vores ydelser og viden i forhold til master og vindmøller.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.

Jylland og Fyn


Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Afdelingsleder, industrimiljø
Civilingeniør

+45 25 50 55 55
E-mail

Sjælland og Bornholm

Nothing found