DMR (Dansk Miljørådgivning A/S) er på Sundhedsstyrelsens liste over danske målefirmaer. For at sikre korrekte målinger af en høj kvalitet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at radonarbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. DMR er ISO 9001:2015 certificeret.

Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radonmålinger i din bolig. DMR ønsker retvisende radonmålinger af høj kvalitet. Du har dermed de to nedenstående valgmuligheder ved radonanalyser ved DMR. Ved begge løsninger er der inkluderet rådgivning om radon, målemetoder og rådgivning om handlemuligheder, når radonrapporten foreligger.

Til langtidsmålinger i boliger anvendes kodalphadosimetre, som registrerer skader fra Alfastråling på sporfilm. Kodalphadosimeteret er beskrevet og illustreret i ”SBi-anvisning 232 Radon – Kilder og måling pkt.6.2 Integrerede målemetoder med dosimetre”. Dosimetrene bliver analyseret af et eksternt laboratorium som hører under det Franske firma ”GT-Analytic”.

Til korttidsmålinger eller screening i indeklima bruger vi de digitale målere ”Ramon Radon Monitor”, som kan give en værdi på 48timer og ”Canary” som giver en brugbar indikation efter 24timer. Ramon Radon Monitor er individuel kalibreret hos GT-Analytic. Canary målerne er selvkalibrerende med fejlindikator. Ved vedvarende fejlmelding skal de dog skulle genkalibreres hos Corentium.

Til korttidsmålinger i jord (in-situ) anvendes Markus 10 som måler på en luftstrøm fra et jordspyd. Markus 10 kalibreres en gang årligt hos Gammadata.

Hvorfor er radon sundhedsskadelig ?

Som det fremgår på Sundhedsstyrelsens hjemmeside udsender Radon (og flere af radondøtrene) alfastråling, som kan beskadige levende celler, således at risikoen for kræft øges. Alfastråling stoppes let i luft og trænger ikke igennem hudens ydre beskyttelseslag, der hovedsageligt består af ”døde” celler.

Ved indånding vil radondøtrene imidlertid kunne sætte sig fast i lungerne (bronkierne, bronkiolerne og alveolerne), og alfastrålingen herfra kommer derfor i direkte kontakt med levende celler og kan beskadige disse. Det er altså radondøtrene som egentlig giver den største del af stråledosis ved ophold i en radonholdig indendørsluft. Alligevel er det koncentrationen af radon, som benyttes som mål for sundhedsrisikoen. Undersøgelser viser, at det er bedre at benytte koncentrationen af radon end koncentrationen af radondøtrene ved beregning og vurdering af sundhedsrisiko og stråledoser.

Bestilling af radonmåling

Ved bestilling af radonmåling, bedes du i bemærkningsfeltet anføre om du ønsker en metode 1 (”Gør det selv” med professionel back-up og instruktion) eller metode 2 (Komplet radonundersøgelse ved DMR).

Priser for radonundersøgelser kan hentes til højre på siden.

Bestil radonmåling her – DMR butik.