På denne side kan du læse mere om radon, ligesom du nederst på siden kan bestille udstyr til radonmåling.

I disse år er der en stadig stigende fokus på radon, og særligt den medfølgende sundhedsmæssige risiko ved ophold i lokaler med høje radonniveauer.

Sammen med det stigende fokus er der kommet ny lovgivningen, nye anvisningerne og vejledningerne. Omfanget af materiale er blevet omfattende, kompleks og svært at gennemskue. For at hjælpe dig til den korrekte radonmåling, har vi opdelt formålene til forskellige produkter, så du sikkert kan vælge den form for radonmåling, du har brug for.

Du skal særligt holde dig for øje om formålet med radonmålingen er at kende radonniveauet i bygningen, set ud fra et sundhedsmæssigt hensyn, eller om formålet er at kunne dokumentere at lovgivningen er overholdt. Der er nemlig store forskelle på hvorledes målingerne skal udføres. Du kan læse mere herom under de enkelte produkter.

Lovkrav om radon på arbejdspladser

Alle arbejdspladser i Danmark er udpeget til at være omfattet af det nationale referenceniveau på 100 Bq/m3, hvilket betyder, at radonniveauet på alle arbejdspladser i bygninger, uagtet bygningens opførelsestidspunkt, ikke må være over 100 Bq/m3.

Du kan læse loven her.
Til loven er der udarbejdet flere bekendtgørelse, den mest relevante mht. radon kan læses her. Det er særlig §§ 85-87, samt 93 som er relevant.

Der er nøje krav til hvorledes en radonmåling skal udføres for at den kan bruges som dokumentation på at kravet er overholdt. Målingen bør derfor kun udføres af fagfolk med rette baggrund, erfaring og måleudstyr.

DMR er i besiddelse af kompetencen og det rette måleudstyr for at udføre sådanne målinger. Kontakt os for drøftelse af den konkrete sag, og få et uforpligtende tilbud.

Radon i din bygning ?

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden, og som kan trænge ind i din bygning. Det meste radon trænger ind gennem revner og sprækker i fundamenter, gulve og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv.

Det afgørende for personernes sundhed er, hvor højt niveauet af radon er i indeklimaet.
Hvor du bor i landet, og hvilken type bygning du opholder dig i, har betydning for, hvor meget radon der kan trænge ind i din bygning. Mængden af radon varierer nemlig landet over, men det fælles kendetegnende er, at radon ikke kan ses, mærkes, smages eller føles, hvorfor radonniveauet kun kan fastlægges med en måling.

Hvorfor er radon sundhedsskadelig ?

Som det fremgår på Sundhedsstyrelsens hjemmeside udsender Radon (og flere af radondøtrene) radioaktiv stråling, som kan beskadige levende celler, således at risikoen for kræft øges. Alfastråling stoppes let i luft og trænger ikke igennem hudens ydre beskyttelseslag, der hovedsageligt består af ”døde” celler.

Ved indånding vil radondøtrene imidlertid kunne sætte sig fast i lungerne (bronkierne, bronkiolerne og alveolerne), og den radioaktive stråling herfra kommer derfor i direkte kontakt med levende celler og kan beskadige disse. Det er altså radondøtrene som egentlig giver den største del af stråledosis ved ophold i et radonholdigt indeklima.

Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Sundhedsstyrelsen vurderer at omkring 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet.

DMR og Radon

Derfor kan du trygt vælge DMR som din radon-rådgiver.

DMR (Dansk Miljørådgivning A/S) er på Sundhedsstyrelsens liste over danske målefirmaer.

DMR er ISO 9001:2015 certificeret.

DMR er medlem af Dansk Radonforening.

DMR’s radoneksperter afholder radonkurser hos Molio og Ferskvandscentret.

DMR deltager i følgegrupper omkring nye vejledninger.

DMR er dermed helt fremme omkring de nye tiltag på radonområdet.

For at sikre korrekte målinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radon-målinger i din bygning.

Kontaktpersoner:

Øst for Storebælt: Merete Jensen / mej@dmr.dk / 60 85 00 35
Vest for Storebælt: Ronni Dreier Jørgensen / rdj@dmr.dk / 40 76 07 23