Luftkvaliteten i bygningers indeklima kan være belastet med kemiske stoffer, der afgasser fra byggematerialer.

Ved miljøcertificering af bygninger ved f.eks. DGNB, LEED og BREEAM stilles der krav til luftens indhold af formaldehyd og flygtige organiske forbindelser (TVOC).

De målte koncentrationer er afgørende for, om der kan opnås certificering og der er derfor nødvendigt at udføre målinger som dokumentation for indeklimakvaliteten.

Dansk Miljørådgivning kan udføre indeklimamålinger, der opfylder kravene til miljøcertificeringen. Målingerne udføres som aktive målinger over 1-2 timer. Resultaterne afrapporteres i et notat, hvor der sammenlignes med gældende kriterier. 

Kontakt DMR hvis du ønsker tilbud på konkrete sager.

Kontaktperson


Andreas H. Kristensen
Civilingeniør Ph.D
+45 40 76 06 68
E-mail