De danske indsatser for luftkvalitet er bl.a. baseret på EU-direktiver. Luftkvaliteten i Danmark og de danske byer er i dag markant bedre, end den var for 20 år siden. Miljøzonerne er indført for at sikre renere luft i de større europæiske byer og mindre forurening fra blandt andet trafikken, skibsfarten, brændeovne og danske virksomheder.

I miljøzoner må de mest forurenende køretøjer ikke køre uden partikelfilter. Partikelfiltre sikrer, at lastbiler og busser sender færre skadelige partikler ud i luften. København og Frederiksberg kommuner indførte en miljøzone 1. september 2008. I Aalborg Kommune trådte en miljøzone i kraft 1. februar 2009. Odense fik en miljøzone 1. juli 2010. Miljøzonen i Århus trådte i kraft 1. september 2010.

DMR har erfaring med stikprøvemålinger (uden- og indendørs) af luftkvalitet i miljøzonerne og konkrete målinger af partikelfiltreres effektivitet. Partikelfiltres effektivitet over tid er afhængig af filtertype, service, køretøj og kørselsmønster.

De typiske kunder er busselskaber, kommuner og private borgere.