Trafikrelateret luft- og partikelforurening

Trafikrelateret luft- og partikelforurening, rådgivning

Trafik er direkte kilde til forurening af luft, vand og jord, samt støj. DMR bistår kunder med støjmålinger og -beregninger, hvilket udover trafikstøj kan være relateret til støj fra virksomheder, vindmøller, tekniske installationer samt støj på arbejdspladser.

Forureningen stammer hovedsagligt fra dieselkøretøjer: Lastbiler, busser, varebiler, taxa og persondieselbiler, der udleder ultrafine sodpartikler, svovl og kvælstofforbindelser i udstødningsgassen.

Ved ophold tæt på trafikerede områder er der øget risiko for trafikrelaterede partikelforurening. En af de største eksponeringer for partikler, både fra ydre og indre kilder, er under ophold inden døre.

Forskere har estimeret, at trafikkens luftforurening hvert år i Danmark forårsager tidligere dødsfald, tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat aktivitet grundet sygdom.

Dansk Miljørådgivning kan bistå med bl.a. målinger af luftkvaliteten inden- og udendørs.

DMR kan rådgive om handlemuligheder og indgå i en dialog med relevante interessenter som myndigheder, naboer, lejere og udlejere.

Kontakt DMR, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail