Miljøzoner og partikelfiltre

Miljøzoner og partikelfiltre - miljørådgivning

De danske indsatser for luftkvalitet er bl.a. baseret på EU-direktiver. Luftkvaliteten i Danmark og de danske byer er i dag markant bedre, end den var for 20 år siden. Miljøzonerne er indført for at sikre renere luft i de større europæiske byer og mindre forurening fra blandt andet trafikken, skibsfarten, brændeovne og danske virksomheder.

I miljøzoner må de mest forurenende køretøjer ikke køre uden partikelfilter. Partikelfiltre sikrer, at lastbiler og busser sender færre skadelige partikler ud i luften. København og Frederiksberg kommuner indførte en miljøzone 1. september 2008. I Aalborg Kommune trådte en miljøzone i kraft 1. februar 2009. Odense fik en miljøzone 1. juli 2010. Miljøzonen i Århus trådte i kraft 1. september 2010.

Dansk Miljørådgivning har erfaring med stikprøvemålinger (uden- og indendørs) af luftkvalitet i miljøzonerne og konkrete målinger af partikelfiltreres effektivitet. Partikelfiltres effektivitet over tid er afhængig af filtertype, service, køretøj og kørselsmønster.

De typiske kunder er busselskaber, kommuner og private borgere.

Kontakt DMR hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail