Udstyr til måling af luftforurening

Udstyr til måling af luftforurening - rådgivning

Luftforurening kan være diffus, periodisk og dermed med høje døgnvariationer. Målinger kan derfor udføres som kortvarige stikprøvemålinger eller kortlægning af indhold over eksempelvis et døgn eller en uge.

Kunder kan ligeledes leje måleudstyret i en længere periode og selv foretage registreringer af luftkvaliteten, når påvirkninger eller symptomer registreres. Dansk Miljørådgivning bistår med introduktion, databehandling og afrapportering.

DMR kan ligeledes tilbyde indeklimamålinger med MIMS og akkrediterede analyser ved specialcerede laboratorier.

Hos DMR kan du rekvirere kompetente fagfolk til miljøtekniske undersøgelser og generel rådgivning. Kontakt gerne DMR for nærmere information og en uforpligtende snak.

DMR bruger bl.a. on-line måleudstyret fra TSI Inc., som er en af de førende producenter af partikelmåleudstyr. Måleudstyret TSI DustTrak DRX Aerosol Monitor anvendes eksempelvis til at måle partikelkoncentrationen (mikrogram/m3) for PM1, PM2,5, PM4 (respirable), PM10 og Total PM samtidig. De gældende grænseværdier opgøres generelt også i vægt, så en direkte sammenligning mellem målinger og grænseværdier er mulig.

Ultrafine partikler, der vejer meget lidt, måles derimod ofte som antal/m3. Der skal mindst 1 million ultrafine partikler (diameter mindre end 0.1 mikrometer) til vægtmæssigt at opveje én partikel på 10 mikrometer.

DMR anvender typisk måleudstyret TSI P-Trak til identificering og sporing af luftbårne ultrafine partikler med en diameter fra 0,02 til 1,0 µm.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail