Luftforurening og effekter på sundheden

Luftforurening og effekter på sundheden - rådgivning

Vi trækker vejret ca. 15 gange i minuttet eller mere end 20.000 gange i døgnet.

Det er velkendt, at luftforurening med partikler giver anledning til alvorlige sundhedseffekter.

Man skelner mellem korttidseffekter som man oplever umiddelbart efter at man er blev udsat, og langtidseffekter, der først kan mærkes langt senere. Eksempler på langtidseffekter er hjerte- og lungesygdomme, kræft og dårligere lunger hos børn.

På kort sigt er det især børn, ældre og følsomme personer, der får nedsat immunforsvar og gener som astma, allergi, bronkitis, forkølelse m.v.

I danske og internationale forsøg er det vist, at udsættelse for luftforurening i bl.a. København kan give DNA-skader på de hvide blodlegemer hos unge raske forsøgspersoner.

I en anden dansk undersøgelse målte man, at nyfødte børn havde skader på deres DNA, hvis deres mødre boede i trafikerede områder.

Der pågår omfattende forskning i Danmark og udlandet inden for luftforurening, hvilket løbende medfører ny viden, nye regler samt eksempelvis udvidelse og skærpelse af luftkvalitetskriterier.

Kontakt Dansk Miljørådgivning, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail