Grænseværdier for luftkvalitet

Grænseværdier for luftkvalitet - måling og rådgivning

De danske grænseværdier for luftkvalitet er baseret på EU-direktiver. I maj 2008 er der vedtaget et nyt direktiv (2008/50/EF) om “Luftkvaliteten og renere luft i Europa”. Officiel information vedrørende direktiverne kan findes via en EU-side (delvis på dansk).

De grove partikler (PM10) må ikke overskride 40 μg/m3 som årligt gennemsnit, og en døgnmiddelværdi på 50 μg/m3 må ikke overskrides mere end 35 gange om året. For de fine partikler (PM2,5) er der en målværdi på 25 μg/m3 (årligt gennemsnit) gældende fra 2010.

En målværdi er ikke bindende. Først fra 2015 skal denne grænseværdi overholdes.

I EU-direktivet fremgår det, at der er “.. endnu ikke identificeret nogen nedre tærskel, under hvilken PM2,5 ikke udgør en risiko.”

Dansk Miljørådgivning kan foretage bl.a. stikprøveundersøgelser af luftkvaliteten inden- og udendørs.

DMR kan desuden rådgive om handlemuligheder og indgå i en dialog med relevante interessenter som myndigheder, naboer, lejere og udlejere.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail