DS3033 – indeklimaklasser - dokumentation og rådgivning

Sunde bygninger med et godt indeklima er af stor betydning for menneskers velbefindende, såvel fysisk som mentalt. Den nye standard for indeklimaet er netop udgivet af DS. Med DS3033 kan kvaliteten af indeklimaet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer måles og mærkes efter fem indeklimaklasser.

Som udgangspunkt vil man for nybyggeri opnå klasse A, forudsat at projekteringen og udførelsen af byggeriet overholder kravene i bygningsreglementet (BR10). Standarden omfatter yderligere fire klasser, hvor to ligger over kravene i BR10 (klasse A+ og A++), og to ligger under (klasse B og C).

Der er udvalgt 9 parametre til karakterisering af indeklimaet. En komplet liste over samtlige faktorer, som kan påvirke indeklimaets kvalitet, ville i sagens natur blive meget lang. Ved opstillingen af klassificeringssystemet i DS 3033 er der foretaget en prioritering mellem alle disse faktorer. De ni udvalgte parametre er derfor dem, som har den største betydning for bygningsbrugernes komfort og sundhed på kort og langt sigt.

De udvalgte parametre i DS3033 fremgår neden for:

  1. Ventilationsrate.
  2. CO2.
  3. Termiske forhold.
  4. Radon.
  5. Formaldehyd.
  6. Partikler.
  7. Fugt/skimmelsvampe.
  8. Dagslys og kunstig belysning.
  9. Akustiske forhold.

Med specialiserede samarbejdspartnere og akkrediterede laboratorier kan Dansk Miljørådgivning tilbyde undersøgelse af udvalgte eller alle 9 parametre i henhold til DS3033.

DMR har certificerede indeklimakonsulenter, jf. DS 3033.

Læs mere under følgende link: www.ds.dk/da/standardisering/fagomraader/indeklima/find-indeklimakonsulent

Kontakt os får rådgivning og konkrete tilbud.

Kontaktperson


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail