Luftkvaliteten i bygningers indeklima kan være belastet med kemiske stoffer, der afgasser fra byggematerialer.

Ved miljøcertificering af bygninger ved f.eks. DGNB og BREEAM stilles der krav til luftens indhold af formaldehyd og flygtige organiske forbindelser (TVOC).

De målte koncentrationer er afgørende for, om der kan opnås certificering.

DMR kan udføre indeklimamålinger, der opfylder kravene til miljøcertificeringen.

Kontakt DMR hvis du ønsker tilbud på konkrete sager.

Kontaktperson


Andreas H. Kristensen
Civilingeniør Ph.D
+45 40 76 06 68
E-mail