DMR Geoteknik foretager geotekniske undersøgelser i forbindelse sætningsskader på bygninger.

Årsagen til sætningsskader kan f.eks. undersøges i forbindelse med de tilstandsrapporter, der udføres i forbindelse med salg af ejendomme, hvor der kan opstå problemer med salget ved bemærkningen UN (Undersøges nærmere) ved revner i murværk og fundamenter.

Sætningsskader kan også undersøges, hvor revner i murværk og fundamenter opdages efter salget er gennemført., hvor der skal foretages en vurdering af skadens omfang og en vurdering af om skaden skal dækkes af ejerskifteforsikringen.

DMR Geoteknik kan således tilbyde at udføre en fagteknisk besigtigelse samt en geoteknisk undersøgelse til fastlæggelse af, om der er tale om sætningsskader, som følge af en fejlfundering.

Såfremt der er tale om en fejlfundering, kan DMR Geoteknik vurdere, om sætningerne fortsat vil udvikle sig, eller om sætningerne vurderes at være i bero.

Såfremt sætningerne vurderes at udvikle sig yderligere, kan DMR Geoteknik komme med udbedringsforslag, således at sætningerne ikke udvikler sig yderligere.

Kontaktpersoner:

Jylland: Anne-Mette Holm og Maybritt Lind Andersen

Fyn: Kristian Bech Benjaminsen

Sjælland og øerne: Lars-Henrik Nordvig Larsen