I tørre perioder, eksempelvis sommeren 2018, oplever vi et større antal revneskadede huse end normalt. Mange af skaderne skyldes udtørring af ler under huset, hvor leret svinder (trækker sig sammen, som en juledekoration der står og tørrer ud). Efterfølgende vil leret kvælde ud (udvide sig) igen, med modsatte bevægelser til følge. Det største problem er, at der er tale om volumensvind – ikke kun sætninger, men også vandrette bevægelser.

Der findes mange typer ler og nogle er mere udtørringsfølsomme end andre. Ligeledes er huse/bygninger, deres fundering og sætningsfølsomhed meget forskellige afhængig af alder og byggestil.

Revneskader pga. udtørring af ler kan ikke umiddelbart skelnes fra andre typer revneskader. Dertil kræves geotekniske undersøgelser til bestemmelse af jordens styrke-, deformations- og svindegenskaber, som vurderingsgrundlag for afhjælpning.

Kontakt DMR Geoteknik for en indledende besigtigelse/skadesanalyse, hvorefter vi fremkommer med et undersøgelsesoplæg.