Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Vi kan hjælpe dig med at vurdere muligheden for lokal nedsivning og/eller afdampning på din ejendom uanset om det er ved nybyggeri eller på en eksisterende ejendom.

Vi samarbejder dagligt med de lokale myndigheder, og kan derfor hurtigt afklare, hvilken vurdering din kommune har af netop din grund.

DMR Geoteknik er en del af det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljø­rådgivning A/S (DMR). Vi har gennem firmaets 20-årige historie opbygget en solid specialist­viden inden for jordbundsforhold.

I fremtiden forventes regnhændelser at blive op til 30 pct. kraftigere, og hændelserne forventes at forekomme oftere. Flere borgere risikerer derfor problemer med periodiske oversvømmelser ved ekstremregn.

Et godt kendskab til de lokale geologiske forhold er en god forudsætning for at vurdere muligheden for nedsivning. Da det samtidig typisk varierer både fra kommune til kommune og inden for den enkelte kommune, hvornår et areal regnes for ’egnet’, ’måske egnet’ eller ’uegnet’ til nedsivning, er lokalkendskab til jordbunds- og myndighedsforhold værdifulde.

Vi er lokale, og er dermed tæt på kunden med den relevante viden om jordbundsforhold, økonomi og den nyeste viden om LAR-teknologi.

Læs mere om vores LAR-ydelser i produktbladene til højre.

Har du spørgsmål til LAR, er du altid velkommen til at tage uforpligtende kontakt til et af vores lokale kontorer eller vores markedsansvarlige Lars Mortensen på tlf. 40 76 06 66 eller lmn@dmr.dk.