DMR Geoteknik har 2 geotekniske/vejtekniske laboratorier i Danmark (placeret i Vordingborg og Kolding).

Laboratorierne er indrettet med avanceret laboratorieudstyr som bidrager til, at DMR Geoteknik kan udføre en bred vifte af forskellige laboratorieforsøg.

DMR Geoteknik kan tilbyde en lang række af forskellige geotekniske laboratorieforsøg, herunder:

Forsøg Forsøgsprocedure
Dansk geoteknisk forenings (DGF)
Ingeniørgeologisk jordartsbedømmelse DGF-Bulletin 1
Relativ lejringstæthed / Løs- og fastlejring DGF-Bulletin 15
Dansk Standard (DS)
Sigteanalyse (kornstørrelse >0,063 mm) DS/EN 933-1 & DS/EN 933-2
KnusningsgradDS/EN 933-5
SandækvivalentDS/EN 933-8
Methylene blå testDS/EN 933-9
KnusningsgradDS/EN 933-11
Vandindhold (%)DS/EN 1097-5
ProctorDS/EN 13286-2
Standard Proctor
Modificeret Proctor
VibrationsindstampningDS/EN 13286-5
California Bearing Ratio (CBR)DS/EN 13286-47
Hydrometeranalyse / SlemmeanalyseDS/EN ISO 17892-4
PlasticitetsindexISO 17892-12
Casagrande
Faldkegle
Atterberg, (Ip)
Vejdirektoratets (VD)
Glødetab prVI 99-9
Bestemmelse af kalkindhold prVI 99-11

Ovenstående er et udpluk af de mest almindelige forsøg, som DMR Geoteknik udfører. Alle laboratorieforsøg udføres i henhold til nyeste udgave af gældende standarder. Såfremt alternative forsøgsprocedurer ønskes, eller forsøget ikke fremgår af listen, kan I altid forhøre jer nærmere hos os.

DMR Geoteknik deltager ved vejdirektoratets ringprøvning, og vi det er en del af vores ISO 9001-2015 certificering, at vi overholder leverandørens krav til kalibrering og vedligeholdelse af alt vores udstyr.

Kontakt os for konkrete tilbud.