I forbindelse parcelhuse eller sommerhusbyggeri anbefales det, at der udføres en jordbundundersøgelse før byggeriet påbegyndes, eventuelt i forbindelse med køb af grunden.

Jordbundsundersøgelsen udgør normalt 2-3 boringer til 4,0-5,0 meter under terræn, således at bæredygtige aflejringer, grundvandsspejl og styrkeparametre kan beskrives.

På baggrund af de udførte boringer udarbejdes en geoteknisk rapport, således at bygherren har en præcis beskrivelse af funderingsniveau, styrkeparametre samt eventuelle udførelsesmæssige problemstillinger.

Det anbefales desuden, at der føres løbende tilsyn med udgravninger til fundamenter og gulve, således at jordens bæreevne bliver kontrolleret inden udstøbning af beton.

Prisen for en geoteknisk jordbundsundersøgelse afhænger af grundens placering, byggeriets omfang osv., hvorfor det anbefales at få et uforpligtende tilbud for det konkrete projekt.

Vi arbejder målrettet på at give vores kunder et hurtigt resultat af den udførte jordbundsundersøgelse. I mere end 9 ud af 10 tilfælde udføres jordbundsundersøgelsen og den efterfølgende afrapportering på højest 15 arbejdsdage.

Kontaktpersoner:

Jylland: Jesper Find
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard