De geotekniske detailundersøgelser i forbindelse med erhvervsejendomme og boligejendomme bør nøje planlægges i samarbejde med bygherren, idet der ved byggeri af denne størrelse stilles langt større krav til jordens bæreevne.

Omfanget af den geotekniske undersøgelse vurderes ud fra det konkrete projekt, men det er vigtigt at undersøgelsen udføres i et sådant omfang, at ubehagelige overraskelser undgås senere i byggefasen.

De geotekniske undersøgelser kan ofte med fordel kombineres med miljøtekniske undersøgelser, idet den tidligere arealanvendelse af ejendommen kan have medført forurening af jord og/eller grundvand. Boringerne kan herefter kombineres således at de udgør både miljø- og geotekniske undersøgelser hvorved der opnås en besparelse i undersøgelsesfasen.

Det anbefales desuden, at der føres løbende tilsyn med udgravninger for fundamenter og gulve, således at jordens bæreevne bliver kontrolleret inden udstøbning af beton.

Kontaktpersoner:

Jylland: Jesper Find
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard